تحلیل حذف برنامه نود بر روی لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران.دانشکده تربیت بدنی

2 عضئ هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 هیات علمی / دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی

چکیده

رسانه‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اهداف تلقی می‌شوند؛ امروزه رسانه‌ها قوی‌ترین ابزار برای طرح و رواج اندیشه‌ها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگ‌ها و نگرش‌ها به قلب جوامع هستند؛ از این‌رو هدف از پژوهش حاضر تحلیل حذف برنامه نود بر روی لیگ برتر فوتبال ایران می‌باشد.
این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و در دسترس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرنگاران، مدیران رسانه، مربیان، داوران، ورزشکاران و مدیران باشگاه‌های فوتبال در سطح کشور بود؛ در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 25 نفر از جامعه آماری، عوامل حذف برنامه نود بر روی لیگ برتر شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، عوامل شناسایی‌شده توسط گروه دلفی (25 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ‌ماندند. در مرحله نهایی رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت انجام شد. پس از جمع‌آوری با استفاده از تکنیک تاپسیس (TAPSIS) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که افزایش ناداوری در بازی‌های لیگ برتر فوتبال مؤثرترین و عدم حضور مربیان و کادر فنی تیم‌های لیگ برتر در برنامه‌های جایگزین برنامه نود کم اثرترین عامل تأثیر حذف برنامه نود بر روی لیگ برتر فوتبال ایران می‌باشد.
با توجه به یافته‌های پژوهش به مسئولان پیشنهاد می‌شود با تأکید بر برنامه‌ریزی و پخش دوباره برنامه نود از صداوسیما باعث پیشرفت و شفاف‌سازی در لیگ برتر فوتبال شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Cancellation of Navad Program Broadcast in the Iranian Premier League

نویسندگان [English]

  • ali mohsenifar 1
  • morteza dousti 2
  • reza hosseininia 3
  • saeid tabesh 4
1 Mazandaran University. Faculty of Physical Education
2 University of Mazandaran
3 3. Assistant Professor of Sport Management, Shahroud University of Technology
4 university of mazandaran
چکیده [English]

The media are considered as one of the most important means of achieving goals in the era of communication and information. Today the media are the most powerful tool for the dissemination of ideas and the most effective means for cultures and attitudes to influence heart of societies. The present study is an analysis of the cancellation of Navad program broadcast in the Iranian Premier League.
Methodology: This is an applied research with the mixed method. The sampling method was targeted and convenient. The statistical population of the study consisted of all journalists, media managers, coaches, referees, athletes and managers of football clubs across the country. In the first stage of the research, using interviews with 25 subject of the statistical population, the factors involved in the cancellation of Navad program broadcast were identified. In the second and third stages, the identified factors were assessed by the Delphi group (n = 25). In these two stages, factors with at least 70% positive response remained for the next stage. In the final stage, the identified factors in the previous three stages were ranked using the five-point Likert scale. After collection, the data was analyzed with the TAPSIS technique.
Results: The results of the study showed that the increase of misjudgment in the Premier League games is the most effective and the absence of coaches and technical staff of the Premier League teams in the substitute programs for Navad program are the most effective factors of the cancellation of Navad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences
  • cancellation of Navad program broadcast
  • Premier League
  • Football
  • Iran