دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1398، صفحه 1-200 
2. شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران

صفحه 16-30

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلایی


5. طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

صفحه 64-83

عباس فرهمندمهر؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش


8. بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

صفحه 120-138

محمد جوادی‌پور؛ ناهید اتقیا؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی


12. بررسی مشکلات حرفه‌ای‌گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 206-217

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی