دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397، صفحه 1-220 
1. تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

صفحه 1-18

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


2. بررسی شاخص‌های استعدادیابی فوتبال از دیدگاه مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)

صفحه 19-36

مهران نصیری؛ فریده اشرف گنجویی؛ عبدالرضا امیرتاش؛ حمید سجادی هزاوه


10. شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

صفحه 143-163

عذرا افتخاری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا برومند