دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ارزش ویژه برند ورزشی در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4372

مجتبی قربانی آسیابر؛ مهدی نادری نسب؛ احمد راه چمنی


مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


تأثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه‌های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4512

عباس ناطق نوری؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان


چالش‌های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22124/jsmd.2020.16862.2345

آکو ابراهیم؛ بهزاد ایزدی؛ علی فقه مجیدی؛ رسول نوروزی سید حسینی


بررسی پاسخ‌های عصبی روانشناختی به راهبرد صحه‌گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22124/jsmd.2020.14943.2180

علی قائدی؛ بهزاد ایزدی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم


سنجش عوامل موثر کنترل و پایش ریسک پروژه‌های تحقیقاتی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22124/jsmd.2021.18557.2497

حبیب هنری؛ محمدحسین قربانی؛ فرزانه مظلومی سوینی


مدل پارادایمی مشارکت پناهندگان افغانستانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22124/jsmd.2020.18294.2463

علی افروزه؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی


طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22124/jsmd.2022.5481

سیده عاصفه حسینی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ سید عماد حسینی


ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.13892.2093

شاهرخ بهمئی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ حسین ملتفت


تحلیل حذف برنامه نود بر روی لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15000.2185

علی محسنی فر؛ مرتضی دوستی؛ سید رضا حسینی نیا؛ سعید تابش


تبیین بهره وری باشگاه های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15530.2229

سیروس جعفری ظفرابادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا صابونچی


شناسایی عوامل اثرگذار برپیاده سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش‏ آموزی و دفتر تربیت‏ بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16017.2291

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده


تدوین الگوی مفهومی توسعه ورزش کارگری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15914.2261

رحیم رمضانی نژاد؛ حجت پهلوان؛ مهدی نادری نسب


ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16882.2350

هشام رستمی؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


شناسایی سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در ارتقاء و توسعه‌ی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16595.2325

سپیده شبانی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی


تحلیل محتوا و بررسی وضعیت مقالات چاپ شده در فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16258.2297

بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15931.2263

رضا حیدری؛ محمد کشتی دار؛ عمر علیزایی


ارائه مدل تأثیر خط‌مشی‌گذاری بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15426.2224

حوریه دهقان پوری؛ خدیجه لطفی یامچی؛ رقیه سرلاب


ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.13780.2085

سلمان صدیق؛ مهر علی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی


تدوین مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15997.2272

علیرضا نظری؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین عیدی


برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران بر اساس میزان حمایت هواداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15810.2252

فرزانه حسینی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


تخمین قیمت بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران از طریق هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15972.2266

محسن طیبی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان


شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر استعدادیابی والیبال ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.17691.2411

نسرین حق شناس؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


تعیین نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و رفتار شهروندی مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16045.2277

نجف آقایی؛ مرتضی بابائی دهکردی؛ رضا صابونچی


پارتی بازی در سازمان های ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16070.2279

شیرین زردشتیان؛ کامبیز فعله گری؛ لئوناردو ماتارونا


طراحی الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش‌های پایه : مطالعه موردی ژیمناستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.17091.2361

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان


از اشتیاق کارآفرینانه و خلاقیت فناورانه دانش پژوهان تا تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15659.2236

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام‌نور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17217.2377

منصوره ارزشمند؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی محمد صفا نیا؛ ابوالفضل فراهانی


طراحی الگوی توسعه حقوقی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.16459.2318

ابوذر سوری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار


طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.15259.2208

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری


ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه های علی دایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.2563.1092

امید جمشیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ زینب آنت؛ فرخ کیا


شناسایی پیشران‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18193.2448

نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی؛ ملیحه سادات آقایی شهری؛ مریم ملایی


مدل‌سازی ادراک عمومی از پذیرش و تمایل به پرداخت برای موفقیت باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال (مطالعه موردی باشگاه استقلال تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17561.2401

مهدی جوکار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمود مرادی؛ محمد حسن قلیزاده


ارتباط بین ترجیحات زمانی و ترجیحات ریسک با تغییر رفتار در مشارکت در ورزش و فعالیت‌های‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18232.2452

مازیار کلاشی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ بهزاد فروغی


ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ ورزشی در سازمانﻫﺎی ورزشی ﻛﺸﻮر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17478.2398

حمید رضا وکیلی؛ مهوش نوربخش؛ عباس خدایاری


تحلیل محتوای مقالات کیفی انتشار یافته در نشریات علمی حوزه مدیریت ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19026.2523

علیرضا الهی؛ یعقوب محمدی؛ مهدیه زاچگانی؛ هدی خسروی


تدوین مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر رویدادهای بزرگ ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.15666.2237

مصطفی علی یاری


شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17188.2374

سحر رحیمی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


توسعه مدل مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با استفاده از تکنیک فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19233.2537

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ محمد حسین قربانی؛ رسول طریقی


طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19154.2532

محمد همتی نژاد طولی؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ زهرا تسلیمی


ارائه چارچوب تحلیل مفهومی پایدارسازی ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.13907.2096

رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی


امکانسنجی توسعه ورزش‌های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب‌وکار و اشتغالزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18017.2434

نوشین بنار؛ فاطمه سعیدی؛ آذر خسروی اقدم


تحلیل منظرهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.15558.2231

مصطفی دهقان؛ شهرام شفیعی


شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18910.2517

سید محمد حسین رضوی؛ محسن طاهری؛ فروغ محمدی


ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19550.2556

محمد علی صاحبکاران؛ مازیار کلاشی؛ سید محمدجواد رضوی؛ محمد قربانی


تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17115.2365

صفورا نیک نهاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


تحلیل توسعه یافتگی منابع انسانی رشتۀ بدمینتون در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17301.2385

محمد صادق وقار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ سید بهادر زکی زاده


نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18497.2492

رضا صابونچی؛ محسن ابوالقاسم پور؛ عباس شعبانی


کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه ورزش‌های تفریحی: چیستی پیشرانها و محرک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18455.2488

جواد فسنقری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری؛ هاشم کوزه چیان


شناسایی و تحلیل موانع و فرصت‌های بهره‌برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19862.2573

سارا کشکر؛ امیر انصاری اردلی؛ غلام علی کارگر


شناسایی مصادیق استثمار در ورزش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19944.2577

محمد صادق افروزه


اصطلاح‌شناسی «سواد جسمانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.20114.2583

محسن حلاجی


پیش بینی موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18265.2456

بهزاد سهیلی؛ حسین عبدالملکی؛ مهدی بابایی


تعامل ورزش‌های الکترونیک و بازاریابی ورزشی: مفاهیم نظری و کاربردهای پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18939.2518

زهرا عسگری گندمانی؛ علیرضا الهی


شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.20237.2591

مهدی علی‌یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر


طراحی الگوی شایستگی مدیران ورزشی وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه خبرگان و مدیران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19897.2575

سیدغلامرضا رضوی


بررسی سناریوحضور بانوان در مسابقات لیگ برتر فوتبال بر توسعه اقتصاد لیگ با تکنیک پویا سازی سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17599.2404

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ فرزاد امیری


نقش دولت و مجلس در ورزش ایران از منظر ابتکار قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19709.2564

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزایی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی


واکاوی پدیده قوم‌گرایی در بین هواداران فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19871.2574

وجیهه جوانی؛ یعقوب بدری آذرین؛ فرشته آقاجانی


اثر شخصی‌سازی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به برند: نقش میانجی ارزش درک شده و دلبستگی به برند در بین هواداران فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.20367.2600

سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری؛ سالار فاتحی


طراحی مدل مدیریت عملکرد فدارسیون اسکی ایران با تلفیق رویکردهای BSC و ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18943.2519

زلیخا علیزاده؛ مهرزاد حمیدی؛ سید احسان امیرحسینی


تحلیل موضوعی نقش ورزش در توسعه صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.21003.2628

محمد صادق افروزه؛ آمنه مهری؛ زهرا نیکنام


الویت بندی موانع مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20928.2623

عیسی اسکندری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


شناسایی ابعاد شتاب‌گیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سوی دانشگاه های نسل چهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20963.2625

مهریه پناهی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تحلیل راهبردی سیستم خدمات نجات غریق ساحلی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.18361.2472

حمیدرضا گوهررستمی؛ علی نظریان؛ صلاح دستوم؛ فرامرز دباغ


نقش ورزش در توسعه پایدار زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21038.2632

آرش فدعم؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمد زاده؛ حسین دست بر حق


شناسایی پیشران‌های آیندۀ باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی ایران (مطالعه موردی: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20506.2606

امین فردوسی پور؛ مهدی سلیمی؛ احد رضایان


چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19998.2580

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


ارائه مدل تحقق شهرهای فعال و دوستدار ورزش با تاکید بر سیاستگذاری باز مدیریت شهری در ایران براساس مدل پارادایمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21285.2644

محمدرضا فروحی تملی؛ مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده؛ سیمین اسگندری دستگیری


مرحله ای بنیادی در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت: " احساس نیاز"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21102.2639

امیر حسام رحیمی؛ احمدعلی آصفی


تبیین ورزش زورخانه‌ای از منظر نظریه سلامت اجتماعی کییز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19966.2579

وجیهه جوانی؛ احمد موتاب؛ ابوعلی ودادهیر


شناسایی و اولویت‎بندی موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19947.2584

سهیلا مرادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ عابد محمودیان


راهبردها و پیامدهای برند سازی موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21491.2651

حسین عیدی؛ زینب رحمتی اصل؛ لیلا سلطانیان


مدل رسانه‏ های اجتماعی در توسعه ورزش همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21781.2669

جلیل پورزرنگار؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


مدلبندی موفقیت مربیان کشتی ایران بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20267.2595

رضا فرضی زاده


طراحی مدل ساختاری تفسیری شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی دانشگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21347.2646

شهناز روزبهانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ جواد اسماعیلی


ورزش و تقویت امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.7169.1479

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ سعید مقدم بقا


واکاوی کیفی عوامل اثرگذار بر استقرار باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.22143.2696

وحید نظری؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


تدوین نقشه استراتژیک توسعه ورزش های آبی و ساحلی ایران با تلفیق تکنیک های BSC و ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19293.2542

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری


شناسایی موانع راه‌اندازی استارت‌تاپ‌های ورزشی و ارائه راهکار (مطالعه موردی: استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19627.2558

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی


الگوی پارادایمی جمع‌سپاری در ورزش همگانی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20988.2626

مهدی شوروزی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی


تدوین الگوی توسعه بازاریابی در ورزش بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21537.2657

ندا سلامت؛ سید محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سعید تابش


تدوین الگوی جذب و حفظ حمایت‌کنندگان مالی و خیرین ورزش یار در حوزه ورزش بانوان استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.22134.2695

نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ صلاح دستوم؛ سعید جعفری؛ سمیه رهبری


شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال ساحلی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22124/jsmd.2019.11068.1822

مرتضی دوستی؛ علی محسنی فر؛ سعید تابش


تحلیل ساختار، محتوا و فرآیند سازمان های ورزشی با تمرکز بر استعاره دوچرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22124/jsmd.2022.1971.1054

محمد جواد ضیاء؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد ابراهیم رزاقی


تبیین جامعه شناختی الگوی توسعه اجتماعی مبتنی بر توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22124/jsmd.2021.19452.2551

جواد کریمی؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی


مدلسازی عوامل مؤثر بر سرمایه فرهنگی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22124/jsmd.2022.22860.2719

احمدرضا ظهرابی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ حسین عبدالملکی


شناسایی شاخص های موثر بر رهبری تحول آفرین زیست محیطی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22124/jsmd.2022.22895.2722

لیلا سلطانیان؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ابوالفضل فراهانی؛ میرحسن سیدعامری


تاثیر نگرش های انسان شناسی بر ورزش قهرمانی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22124/jsmd.2022.21048.2634

علیرضا صانعی؛ یاسر حسین پور؛ محمدرضا میریوسفی