کلیدواژه‌ها = صحه گذاری
ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه های علی دایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.2563.1092

امید جمشیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ زینب آنت؛ فرخ کیا


توسعه مدل مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با استفاده از تکنیک فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19233.2537

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ محمد حسین قربانی؛ رسول طریقی