نویسنده = فقی محمود، آکوابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های منتخب ورزشی عراق

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-49

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی؛ آکوابراهیم فقی محمود