نویسنده = سلیمانی گتابی، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی زمینه‌های نوآوری در صنعت فوتبال مطالعۀ موردی: حوزۀ داوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-64

مهرزاد حمیدی؛ رضا محمدکاظمی؛ حیدر سلیمانی گتابی