نویسنده = رمضانی‌نژاد، رحیم
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 67-86

10.22124/jsmd.2017.2344

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم


2. بررسی عوامل استرس‌زای ورزشکاران تیم‌های منتخب ملی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 127-145

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سید موسی کافی؛ نرگس جهانی راد؛ محمد ریحانی


3. بررسی مهارت‌های مدیران عامل باشگاه‌های حرفه‌ای استان اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 82-95

محبوبه سورانی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ نوشین بنار


4. تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های منتخب ورزشی عراق

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-49

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی؛ آکوابراهیم فقی محمود


5. بررسی اولویت درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-89

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ کاظم هژبری


6. تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACEM)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-19

رحیم رمضانی‌نژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرضا برومند؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ سیدمحمدحسین رضوی


7. طرّاحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 75-86

محمّد خبیری؛ نوشین بنار؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق؛ انوشیروان کاظم‌نژاد