نویسنده = جوادی پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-49

10.22124/jsmd.2018.3094

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور


2. بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت‌بدنی مدارس دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 124-135

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد جوادی پور؛ سمیه محمدی زاد