نویسنده = رضا صابونچی
تبیین بهره وری باشگاه های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15530.2229

سیروس جعفری ظفرابادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا صابونچی


تعیین نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و رفتار شهروندی مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16045.2277

نجف آقایی؛ مرتضی بابائی دهکردی؛ رضا صابونچی


نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18497.2492

رضا صابونچی؛ محسن ابوالقاسم پور؛ عباس شعبانی