نویسنده = رستمی، هشام
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی راهبردی فوتبال استان گیلان و تعیین استراتژی مطلوب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 120-140

10.22124/jsmd.2019.3256

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ هشام رستمی


2. تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة استراتژی‌های مناسب

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 119-139

10.22124/jsmd.2018.2705

شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حسین ممشلو؛ سمانه ده‌پناه