نویسنده = افتخاری، عذرا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-163

10.22124/jsmd.2018.3260

عذرا افتخاری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا برومند