نویسنده = رهبری، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-138

10.22124/jsmd.1970.3543

محمد جوادی‌پور؛ ناهید اتقیا؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی