نویسنده = رمضانی نژاد، رحیم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی ورزشکاران ایران : فراتحلیل مطالعات موجود

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 70-82

10.22124/jsmd.2020.4315

محمد علی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ احمد میر محمدتبار؛ معصومه خسروی


2. رابطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های فوتبال

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-31

10.22124/jsmd.2019.3880

طاهره ابراهیمی پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مازیار کلاشی


3. آسیب‌شناسی راهبردی فوتبال استان گیلان و تعیین استراتژی مطلوب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 120-140

10.22124/jsmd.2019.3256

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ هشام رستمی


5. تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-49

10.22124/jsmd.2018.3094

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور