نویسنده = ابراهیم علی دوست قهفرخی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر احساس اجتماع برند بر حضور در ورزشگاه ‏و مصرف رسانه‌ای در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ‏ایران: نقش واسطه‌ای ریسک ادراک شده

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-70

محمد مازیاری؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


2. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-21

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی