نویسنده = عظیم زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-97

10.22124/jsmd.2018.3244

یاسر احمدی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مرتضی عظیم زاده


2. توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 155-173

10.22124/jsmd.2017.2451

یاسر صفار؛ سید مرتضی عظیم‌زاده


3. تحلیل عوامل مؤثر در شکل‌دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه‌ای

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-102

یاسر صفار؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ آذر کفاش‌پور


4. مدلی برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-68

هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید مرتضی عظیم‌زاده؛ اسدا... کردنائیج؛ برندا پیتز