نویسنده = فرجی، رسول
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر خصوصی‌سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه‌های ورزشی استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 188-204

10.22124/jsmd.2020.4150

زیبا مقدسی؛ مجبوب شیخعلی زاده؛ رسول فرجی


2. ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش ورزشکاران صحه‌گذار محصولات از دیدگاه مشتریان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 90-104

10.22124/jsmd.2019.3254

مهدی بشیری؛ رسول فرجی؛ فریده اعلاباف یوسفی


4. نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-14

مهر علی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ تریسی تیلور؛ رسول فرجی


5. بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سِروکوال (مطالعۀ موردی: دانشگاه گیلان)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-83

محمد رحیم رمضانیان؛ رسول فرجی؛ فرهاد خوشنویس؛ کاظم دانش ثانی