نویسنده = میرکاظمی، سیده عذرا
تعداد مقالات: 3
1. طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-15

10.22124/jsmd.2018.2704

سیده عذرا میرکاظمی؛ سمانه راستگو؛ محمد خراشادیزاده


2. سنجش کارایی تیم‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 145-160

سیده عذرا میرکاظمی؛ زینب جهانی راد؛ صفوره نیک نهاد


3. رتبه‌بندی باشگاه‌های بدن‌سازی شهر رشت از نظر ایمنی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-48

سیده عذرا میرکاظمی؛ محمدحسن قلیزاده؛ سحر سهیلی پیشکناری