نویسنده = کوزه چیان، هاشم
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی (با استفاده از نظریه داده بنیاد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 62-78

10.22124/jsmd.2020.4286

طهماسب شیروانی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


2. تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-68

10.22124/jsmd.2018.3241

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


3. تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 91-107

هادی باقری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ محمد احسانی