نویسنده = فراهانی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی های بین المللی ورزش توسط نمایندگان ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-15

10.22124/jsmd.2019.3249

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور


2. تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22124/jsmd.2018.3226

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


3. تعیین مؤلفه‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور و سنجش برازش آن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 109-126

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علی قره؛ محمد سیاوشی


4. بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در شرکت‌های ورزشی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-64

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ جلال یاراحمدی


5. تحلیل مدل رگرسیونی کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 136-151

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی