نویسنده = شریفیان، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ بین کیفیت خدمات استخرهای شنا با رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 77-90

اسماعیل شریفیان؛ وحید ساعت‌چیان؛ مسعود یمینی فیروز؛ منصور فیروزی؛ زینب محمدعلی نسب


2. مطالعۀ اکتشافی عوامل موثر بر توسعۀ دوچرخه‌سواری در شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 47-60

مهدی عمادی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان