نویسنده = علیرضا الهی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 116-138

نسیم کشمیری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


2. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 192-201

عاطفه اسدزاده؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


3. پیش‌بینی تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از طریق مولفه‌های رضایت‌مندی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 87-98

عبدالمجید دوراندیش؛ علیرضا الهی؛ حسین پورسلطانی زرندی