نویسنده = سیدعامری، میرحسن
تعداد مقالات: 4
1. مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


3. بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 248-261

محسن شیرمحمدزاده؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل قاسم زاده


4. ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 31-45

مهرداد محرم‌زاده؛ میرحسن سیدعامری؛ محمد امین صیادی؛ میترا محمدی