نویسنده = حاجی حیدری، وحید
تعداد مقالات: 1
1. نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 110-124

10.22124/jsmd.2020.4338

وحید حاجی حیدری؛ رسول نظری؛ ایمان یاستانی فر