نویسنده = دلشب، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل عوامل مؤثر بر قصد استفاده از گوشی‌های هوشمند در مصرف ورزش

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 118-134

10.22124/jsmd.2019.3907

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ وحید دلشب؛ سارا غریبی