نویسنده = فرهمندمهر، عباس
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 64-83

10.22124/jsmd.1970.3453

عباس فرهمندمهر؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش