نویسنده = مهر علی همتی نژاد
ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.13780.2085

سلمان صدیق؛ مهر علی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی


نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-14

مهر علی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ تریسی تیلور؛ رسول فرجی


اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی در توسعه‌ی توریسم ورزشی استان‌های شمالی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-33

مهر علی همتی نژاد؛ بهمن شهریاری سجهرودی؛ اسماعیل ملک اخلاق