نویسنده = کلاشی، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های فوتبال

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-31

10.22124/jsmd.2019.3880

طاهره ابراهیمی پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مازیار کلاشی