نویسنده = صادقی سقدل، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-68

10.22124/jsmd.2018.3241

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


2. ارتباط ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 190-204

10.22124/jsmd.2017.3367

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل