نویسنده = محرم زاده، مهرداد
تعداد مقالات: 5
1. تدوین مدل ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی تولید داخل

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2020.4095

مهرداد نمازی؛ مسعود ایمان زاده؛ مهرداد محرم زاده


2. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2-17

10.22124/jsmd.2019.3795

مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده


3. مطالعه اثربخشی برند انسانی در ورزش استان اردبیل (مطالعه موردی: علی دایی و حسین رضازاده)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 158-169

10.22124/jsmd.2019.3258

مسعود ایمان زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ مهدی پاشائی


4. شناسایی و اولویت بندی نیازهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال براساس مدل کانو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 166-181

10.22124/jsmd.2018.3219

مهرداد محرم زاده؛ مژگان خدامرادپور؛ سید محمد کاشف