نویسنده = صفانیا، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی – ورزشی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 221-240

10.22124/jsmd.2017.2455

عاطفه عظیمی دلارستاقی؛ علی محمد صفانیا؛ عادله عظیمی دلارستاقی