نویسنده = خلیلی فر، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ملّی‌گرایی هواداران تیم ملّی فوتبال ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 178-192

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ علی اصغر خلیلی فر