نویسنده = ادیب روشن، فرشته
تعداد مقالات: 2
1. تصاویر آینده سالمندان ایران با توجه به جایگاه ورزش

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 54-68

10.22124/jsmd.2020.4499

فرشته ادیب روشن؛ حسین پیمانی زاد؛ مهدی طالب پور؛ علی اصغر پورعزت


2. تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 168-186

10.22124/jsmd.2018.3015

فرشته ادیب روشن؛ مهدی طالب پور؛ حسین پیمانی زاد