نویسنده = طالب پور، مهدی
تعداد مقالات: 4
2. تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 168-186

10.22124/jsmd.2018.3015

فرشته ادیب روشن؛ مهدی طالب پور؛ حسین پیمانی زاد


4. تحلیل مدل رگرسیونی کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 136-151

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی